All posts by admin

Nieuwe Haarlemse kandidaat dingt naar de Koepel

foodcourtHAARLEM – De Koepelgevangenis moet toegankelijk worden voor zoveel mogelijk mensen. Dat is de belangrijkste insteek van het plan dat een team van Haarlemse ontwerpers en ondernemers heeft gemaakt voor een nieuwe invulling van het tot nu toe gesloten bolwerk.
Door Henk Geist – 22-6-2016

Het monumentale bouwwerk biedt volgens de Haarlemse architect Reinald Bosman tal van mogelijkheden om er een aantrekkelijk gebied van te maken voor alle Haarlemmers en de vele toeristen die de stad bezoeken. Samen met Daan Vastgoed uit Bloemendaal, de Haarlemse horecaonderneming Staal en ROAM architects uit Amsterdam heeft Bosman onder de naam Team Koepel Haarlem een visie gemaakt voor het omvangrijke complex.
Vernieuwend
Bosman: ,,Het gaat om een onderscheidend en vernieuwend concept dat recht doet aan de kwaliteiten van de plek en de monumentale bebouwing. Wij gaan uit van een mix van functies met als doel 365 dagen levendigheid, een plek waar de bezoekers graag terugkomen. We willen een plek neerzetten voor mensen uit alle windstreken en van alle gezindten en leeftijden.’’
Dat kan volgens het team door op de begane grond een grote versmarkt voor de dagelijkse boodschappen te maken, in combinatie met een ‘foodcourt’ waar maaltijden kunnen worden genuttigd aan lange tafels. In de grote centrale keuken worden maaltijden en ambachtelijke producten bereid. ,,In de keuken is ook plek voor mensen die om wat voor reden dan ook (even) niet kunnen meekomen. We denken bijvoorbeeld aan vluchtelingen, werkloze ouderen of jongeren die nog geen keuze voor studie of werk hebben gemaakt.’’
Op de begane grond is verder ruimte voor een restaurant met tuin en terras, culturele functies, woningen en hier komt ook de entree van het hotel. De ongeveer 120 kamers van het hotel worden gerealiseerd in het cellengedeelte op de verdiepingen. ,,Dat zou bijvoorbeeld gerund kunnen worden door ex-gevangenen’’, oppert Bosman. ,,We hebben daarover al contact met de organisatie Young in prison, die ex-gedetineerden weer begeleidt naar regulier werk. Het zou bijzonder zijn als je op deze manier het verleden van de Koepel nog laat doorklinken.’’
Moestuin
Onder het markante koepeldak ziet Bosman de mogelijkheid voor zo’n 45 bijzondere appartementen en in de vrouwenvleugel en gebouwdeel De Vest kunnen woningen voor starters, studenten of alleenstaanden komen. Een parkeervoorziening met zo’n 240 plekken kan aan de achterkant van het complex komen, op de plek waar nu het nieuwste, niet monumentale gedeelte van de gevangenis staat. Op het dak van de parkeergarage is een moestuin mogelijk, waar de producten voor de versmarkt, het restaurant en de grote keuken worden verbouwd.
Het Team is naast de Stichting Panopticon, TBS Koepel Development en Gather de vierde partij die aangeeft met de Koepel aan de slag te willen. Dat de gemeente nu lijkt voor te sorteren op het plan voor een University College van Panopticon vindt Bosman niet verstandig. Wat betreft wethouder Jeroen van Spijk maakt de gemeente gebruik van haar voorkeursrecht om de Koepel te kopen en meteen door te verkopen aan Panopticon. Over die mogelijkheid vergadert vanavond de raadscommissie Ontwikkeling.
Kritiek
Bosman: ,,Ik begrijp dat de gemeente graag een University College wil, maar doe dat niet in de Koepel. Dan blijft het toch een gesloten bolwerk, terwijl je dat gebouw juist openbaar toegankelijk moet maken. Daar moeten zoveel mogelijk mensen naar binnen kunnen.’’
Bosman heeft de nodige kritiek op de procedure die tot nu toe is gevolgd door het Rijk en de gemeente. ,,Wij hebben meegedaan aan de marktverkenning die in opdracht van het Rijk is gehouden. Daarna hebben we helemaal niks meer gehoord. Het is niet transparant zoals de procedure tot nu toe verloopt. We dachten zelfs: misschien moeten we er maar mee stoppen, we hebben onze ideeën daarom niet verder uitgewerkt.’’
,,We zijn te netjes geweest door niet in de openbaarheid te treden’’, stelt Bosman, ,,daardoor zijn we aan alle kanten ingehaald door het plan voor een University College. Het lijkt nu bijna al een gelopen race. Door de marktconsultatie zijn veel partijen aan het werk gezet, die worden nu gepasseerd. Dat vind ik niet netjes’’